Johdanto maatalouskoneiden valujen ominaisuuksiin?

2023-07-25

Maatalouskoneiden valut ovat laajalti käytettyjä, tunnustettuja niiden erilaisista eduista ja ominaisuuksista, ja niitä on helpompi käyttää. Vain noudattamalla tarkasti käyttömääräyksiä voidaan saavuttaa hyviä tuloksia. Opitaan yhdessä maatalouskoneiden valujen ominaisuuksista? Jos haluat tietää, tule katsomaan.
Ennen maatalouskoneiden valujen käyttöä meidän on tiedettävä muutama tietopiste, sillä vain niitä hallitsemalla voit toimia paremmin. Yleisesti ottaen maatalouskoneiden valut ovat alhaiset kustannukset, hyvä prosessoitavuus ja raskaan teollisuuden uudistaminen voi säästää resursseja ja energiaa. Siksi tämän materiaalin soveltaminen ja kehittäminen ei kestä liian kauan. Kuten kupoli sähköuunissa kaksoissulatuskäsittely ja laitteiden kehittäminen; Siksi sitä käytetään tällä hetkellä laajalti sulan raudan rikinpoisto- ja suodatustekniikassa; Valmistustekniikka ohutseinämäiselle korkean lujuuden valuraudalle; Valurautakomposiittimateriaalien valmistustekniikka; Valuraudan pintakäsittely tai paikallinen karkaisu; Tavallisen pallografiikkaraudan täydellinen isoterminen käsittelysarja käyttää erikoiskäsittelyjä ja -laitteita, kuten metallimuottivalua, metallimuottihiekkavalua ja jatkuvaa valua. Nykyään maatalouskoneiden valuilla on myös useita erinomaisia ​​ominaisuuksia, kuten korkea lujuus ja korroosionkestävyys, joita käytetään laajalti teollisuudessa, kuten ilmailu-, ilmailu-, auto- ja koneteollisuudessa. Erityisesti autoteollisuudessa teräsvalujen korvaaminen alumiini-nikkeliseosvalulla polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi on pitkän aikavälin trendi. Se keskittyy yksinkertaisiin jalostustekniikoihin, modifiointitekniikoihin, viljan jalostustekniikoihin ja nopeisiin uunin esitarkastustekniikoihin. Materiaalien suorituskyvyn edelleen parantamiseksi ja niiden potentiaalin vapauttamiseksi voidaan kehittää erinomaisia ​​alumiiniseosmateriaaleja, erityisesti alumiinipohjaisia ​​komposiittimateriaaleja, jotka täyttävät eri käsittelyjen suorituskykyvaatimukset.


Lisäksi on myös tarpeen tietää, että maatalouskoneiden valut voivat vahvistaa klusterimetallien sulatuksen ja käsittelyn tutkimusta, parantaa metalliseosten painevalu- ja puristusvaluprosessointia ja siihen liittyvää teknologian kehittämistä sekä rautametallien sulatuslaitteiden ja niihin liittyvän teknologian ja käsittelyn tutkimusta. kehitystä. Maatalouskoneiden valujen viat ovat suurin jätteen aiheuttaja, mikä on vakava uhka valukappaleiden laadulle. Eri syistä johtuen valukappaleissa on erilaisia ​​vikoja. Maatalouskoneiden valujen erilaisista olosuhteista johtuen myös vikojen tyypit ja muodot vaihtelevat. Tämä johtuu siitä, että jotkut nestemäiset metallit jähmettyvät ja supistuvat muodostaen kutistuvia huokosia. Segregaatio johtuu alkuaineiden uudelleenjakautumisesta kiinteässä ja nestefaasissa jähmettymisprosessin aikana. Jäähdytysprosessin aikaisen lämpöjännityksen keskittyminen voi aiheuttaa halkeamia ja muodonmuutoksia valussa. Maatalouskonevalujen tuotannon syiden ja asteiden perusteella tulisi ryhtyä vastaaviin toimenpiteisiin konepajavalujen tuotannon minimoimiseksi. Lisäksi maatalouskoneiden valuissa voi olla monia vikoja, kuten roskia, huokosia ja kylmäritilöitä täyttöprosessin aikana. Ne eivät liity pelkästään seoksen tyyppiin, vaan myös käytettävään erityiseen muovausprosessiin. Lyhyesti sanottuna erilaisten vikojen ehkäisy ja valvonta on tärkeä asia, jota ei voida sivuuttaa.

https://www.spironcasting.com/iron-casting