Harmaan rautavalun halkeilu

2023-09-04

Harmaarautavaluon laajalti käytetty menetelmä valmistavassa teollisuudessa erinomaisten ominaisuuksiensa, kuten lujuuden, hyvän kulutuskestävyyden ja alhaisten kustannusten, ansiosta. Kuitenkin yksi yleinen ongelma, joka ilmenee valuprosessin aikana, on halkeilu. Tässä artikkelissa tutkimme harmaaraudan halkeilun syitä ja keskustelemme mahdollisista ratkaisuista.


Murtautuu sisäänharmaa rautavaluvoi esiintyä valmistusprosessin eri vaiheissa. Yksi tärkeimmistä syistä on väärä jäähdytys. Kun valu jäähtyy liian nopeasti, syntyy lämpöjännitystä, mikä johtaa halkeamiin. Tämä voi tapahtua, jos jäähdytysnopeus on liian korkea tai jos sydämen ja valupinnan välillä on merkittävä lämpötilaero. Tämän estämiseksi on tärkeää valvoa jäähdytysnopeutta ja varmistaa tasainen jäähdytys koko valun ajan.


Toinen halkeilua edistävä tekijä on epäpuhtauksien esiintyminen raudassa. Epäpuhtaudet, kuten rikki ja fosfori, voivat heikentää valun rakennetta tehden siitä herkemmän halkeilulle. Siksi halkeiluriskin minimoimiseksi on tärkeää käyttää korkealaatuista rautaa, jossa on vähän epäpuhtauksia.


Puutteellinen suunnittelu ja väärä porttijärjestelmä voivat myös johtaa halkeiluihin. Jos suunnittelu ei salli oikeaa syöttöä ja nousua, voi muodostua kuumia kohtia, jotka aiheuttavat lämpögradientteja ja myöhempiä halkeamia. On erittäin tärkeää varmistaa, että rakenne mahdollistaa sulan metallin tasaisen ja tasaisen virtauksen valuprosessin aikana.


Lisäksi valukappaleiden väärä käsittely ja kuljetus voivat aiheuttaa halkeamia. Valukappaleiden huolimaton käsittely, pudottaminen tai liiallinen mekaaninen rasitus voi aiheuttaa murtumia. On tärkeää käsitellä valukappaleita varovasti ja käyttää asianmukaisia ​​nosto- ja kuljetusvälineitä vaurioiden estämiseksi.


Harmaarautavalun halkeiluriskin vähentämiseksi voidaan toteuttaa useita toimenpiteitä. Ensinnäkin valuprosessia tulee seurata huolellisesti, jotta varmistetaan asianmukainen jäähdytys ja vältetään nopeat lämpötilan muutokset. Toiseksi tulee käyttää korkealaatuista rautaa, jolla on alhainen epäpuhtauspitoisuus. Kolmanneksi suunnittelu tulisi optimoida oikean ruokinnan ja nousemisen mahdollistamiseksi. Lopuksi on noudatettava asianmukaisia ​​käsittely- ja kuljetusmenetelmiä valukappaleiden mekaanisen rasituksen estämiseksi.


Yhteenvetona, murtuminen sisäänharmaa rautavaluon yleinen ongelma, joka voi johtua väärästä jäähdytyksestä, silitysraudan epäpuhtauksista, puutteellisesta suunnittelusta ja väärästä käsittelystä. Ymmärtämällä syyt ja toteuttamalla asianmukaisia ​​toimenpiteitä valmistajat voivat minimoida halkeiluriskin ja varmistaa korkealaatuisen tuotannonharmaarautavalut.